For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر بهزاد نیرومند خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي مواد، كد پستي 83111- 84156 تلفن : 33915731 31 98+ فکس : 33912752 31 98+ وب سایت : صفحه شخصی زمینه های تحقیقاتی :
  • انجماد، ریخته گری و ساخت افزودنی فلزات وکامپوزیت های زمینه فلزی

تحت نظارت وف ایرانی