For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

آشنائي با مهندسي مواد

درس اجباری برای دانشجویان رشته مهندسی مواد و متالورژی

کد درس: 1110109

تعداد واحد: 1

پایان ترم: 

پیش نیازها: 

ندارد

سیاست نمره دهی: 

بر اساس بازخوردها، تکالیف و ازمون پایان ترم

بازخوردها (حدود 4/5 نمره)، تکالیف (حدود 12 نمره) و ازمون پایان ترم (حدود 3/5 نمره)

 

در صورت نیاز، برای باز کردن فایل های بارگزاری شده در این صفحه از رمز اعلام شده در کلاس استفاده کنید.

در صورتی که هر یک از فایل ها به درستی دانلود نشد، ابتدا با کلیک راست آن را در یک پوشه، روی کامپیوتر خود ذخیره و سپس باز کنید.

زمان بندی کلاس: 

شنبه 13/5-14/5 بعد از ظهر

تکالیف: 
Term: 
1400-2
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی