For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زهرا نیکویی-Zahra Nikooie

Grade: 
Graduated

عنوان پروژه کارشناسی: تاثیر ریزساختار بر خاصیت آب­­گریزی فلزات  

خلاصه پروژه: ابرآب­گریزی از جمله مفاهیم الگوبرداری شده از طبیعت ­(برای مثال برگ گل نیلوفر یا  بدن جانوران آبی) است که می­تواند باعث کاهش هزینه و افزایش راندمان برخی سیستم­های موجود در زندگی بشر شود. به عنوان مثال استفاده از شیشه­های خودتمیزشونده در صنایع خودرو­سازی و ساختمان­سازی و همچنین بدنه های کشتی ضد خزه و ضد رسوب­ با قابلیت کاهش نیروی درگ از جمله کاربردهای مفید این مفهوم می باشد. روش های معمول آبگریز کردن سطوح همراه با پوشش سطح با یک ماده آبگریز است.  این پوشش ها در حین استفاده به تدریج از سطح جدا می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان ايجاد خاصیت آبگريزی ذاتی در مواد فلزی از طریق اصلاح ریزساختار سطحی آنها می­ باشد.

تحت نظارت وف بومی