For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

کامپوزیت ها

پیش نیازها: 

پیش نیاز

تعداد  واحد

کد درس

نام درس

درس دوره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان

2 واحد

6710601

کامپوزیت ها

 

سیاست نمره دهی: 

تكاليف و تحقیق های کلاسی (40%)، بازخوردها (10%)، پايان ترم (50%)

 

در صورت نیاز، برای باز کردن فایل های بارگزاری شده در این صفحه از رمز اعلام شده در کلاس استفاده کنید.

در صورتی که هر یک از فایل ها به درستی دانلود نشد، ابتدا با کلیک راست آن را در یک پوشه، روی کامپیوتر خود ذخیره و سپس باز کنید.

 

امتحان پایان ترم: 

زمان بندی کلاس: 

دوشنبه ها، ساعت 13:30-15:30 

Term: 
99-2
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف ایرانی