For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

علم مواد

کد درس: 1110308

 

 

پیش نیازها: 

.

سیاست نمره دهی: 

کوییزها 2 نمره، تکالیف 5 نمره، پایان ترم 13 نمره

تکالیف:

در صورت نیاز برای باز کردن فایل ها از رمز اعلام شده در کلاس استفاده کنید.

در صورتی که هر یک از فایل های بارگذاری شده در این صفحه به درستی دانلود نشد، ابتدا با کلیک راست آن را در یک پوشه، روی کامپیوتر خود ذخیره و سپس باز کنید.

دستیار آموزشی: 

.

زمان بندی کلاس: 

.

Term: 
ترم 96-2
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی